Upplev fördelarna

En starkare värdekedja med hardox® slitplåt

Allt börjar med Hardox® Slitplåt

När du väljer utrustning gjord av Hardox® slitplåt, tar du första steget i en lång kedja av fördelar. Inte bara för dig som användare, utan också för dina egna kunder och miljön. Hardox® slitplåt är starkare och har en unik kombination av egenskaper jämfört med andra material. 

Hardox® in My Body, ett kvalitetstecken

Genom Hardox® in My Body-märkningen kan du vara säker på att din tillverkare håller de högt ställda kvalitetskraven som SSAB fastställt både inom tillverkningsprocesser och materialval. Din skopa tillverkas också av Hardox® slitplåt, vilket ger dig tillförlitlighet år efter år.

Maximera din maskinnytta

Du investerar mycket i dina maskiner. Därför behöver du också grävskopor som ger dig maximal nytta av dem. Den höga slitstyrkan hos Hardox® Slitplåt tillåter skopkonstruktioner med lägre vikt. Det minskar bland annat motorpåverkan och ökar produktivitet och maskinens prestanda.

Tuffast för jobbet

Den höga slitstyrkan hos Hardox® slitplåt ger dig möjligheten att ta de allra tuffaste jobben. Nordisk kyla, djup tjäle samt hård, kvartsrik jord och sten är ingen match för den höga inträngningsförmågan hos en Hardox® slitplåt skopa. Den klarar också tyngre och större lass utan risk för skador.

Högre nyttolaster

Hardox® slitplåt klarar tyngre laster utan att nötas eller deformeras. Tack vare den höga slitstyrkan tillåts lättare konstruktioner på grävskopor. Mindre vikt på utrustningen gör att du kan hantera större nyttolaster och öka din produktivitet. En strategisk fördel som ger stora vinster, bland annat genom minskat antal turer som behövs för att forsla bort laster.

Effektivast utformning

Hardox® in My Body-tillverkare har höga certifierade kunskaper kring hur en skopa utformas för effektivast inträngning, fyllning och minsta möjliga spill. Du kan ta mer material i varje tag, och minskar därför också din bränsleförbrukning.

Längre livslängd

Hardox® slitplåt klarar slitage och mycket tuffa förhållanden. Det ökar livslängden på din skopa avsevärt – upp till fyra gånger längre än med ordinärt stål.

Bredare utbud

Hardox® slitplåt är inte bara hårdare, materialets höga seghet ger också större möjligheter vid utformning av skopor. Med en Hardox® in My Body-certifierad tillverkare får du också tillgång till en stor erfarenhet av att skräddarsy skopor utifrån önskemål, med t.ex. olika tillbehör, fästen och specialdesigner.

Minskat serviceintervall och fordonsslitage

Lättare utrustning innebär mindre maskinvikt – och ett minskat slitage på fordonet. Detta leder till att fordonen inte behöver repareras lika ofta, och att bränsleåtgången minskar.

Säkrare arbete

Hardox® slitplåt håller formen, år efter år och slits mindre, vilket minimerar glapp eller spel. 

Högre andrahandsvärde

En Hardox® in My Body-märkning på din skopa är ett välkänt tecken på kvalitet, både på material och tillverkare. En skopa tillverkad av Hardox® slitplåt håller även ett bättre skick under längre tid. Det ger upp till 35 % högre andrahandsvärde jämför med en skopa av ordinärt stål.

Bättre för miljön

Lättare konstruktioner och starkare stål – och bättre för miljön. En skopa av Hardox® slitplåt minskar bränsleåtgången, utsläpp och påfrestningarna på fordonet.

100% återvinningsbart

Hardox® slitplåt är långlivat, men också 100 % återvinningsbart efter att det har använts färdigt.