Del 5

Stöldsäkra din skopa

En byggarbetsplats är högintressant för tjuvar. Har den dålig säkerhet kan det också innebära enkla pengar för dem. Utrustningsstölder ökar, men det är inte svårt att förhindra eller försvåra stölderna. Här listar vi några tips som bidrar till att du kan få behålla din nya skopa länge! 

Fysiska hinder

Byggstölder sker snabbt, och allt som försvårar och adderar tid för tjuvar avskräcker också stölder. En enkel åtgärd för att minska stöldrisken är att kedja fast skopor i varandra när de inte används, men även med annan utrustning. Använd kraftiga kedjor och lås. Se också till att din byggarbetsplats är belyst nattetid.

Utnyttja containern

Containrar är alltid intressanta för utrustningstjuvar. Genom att parkera grävmaskinen framför containerdörrarna t.ex. nattetid så slår du två flugor i en smäll. Containerdörrarna blir betydligt svårare att bryta upp, men placerar du även grävskopan på containertaket försvårar du både skopstöld och att containern lyfts iväg.

Investera i spårningssystem 

Ett GPS-system skapar stora möjligheter för mer exakt och effektiv styrning av grävmaskiner, men visste du att det även finns GPS-baserade stöldskyddssystem för maskiner och utrustning? Ett sådant system kan varna direkt när en grävskopa t.ex. flyttas från en byggarbetsplats, och användas vid spårning och då polis söker efter stöldgodset. Fråga din tillverkare om vilka möjligheter som finns!

Tydlig ID-märkning

Med ID-nummermärkning på grävskoporna kan du ha bättre koll på din egen utrustningspark. Men en tydlig nummermärkning på grävskopan kan också avskräcka tjuvar. Ett tips är att även nummermärka på ett gömt ställe på skopan som tjuvarna missar. Detta kan användas för att identifiera skopan även om den synliga nummermärkningen är bortskrapad. På samma sätt kan en tydlig logotyp och unik färg på skopan skapa problem för tjuvar.

Del 1

Jobba smartare och spara tid

Del 2

Undvik fallgroparna

Del 3

Ta hand om din maskin

Del 4

Undvik personskador

Del 5

Stöldsäkra din skopa