Del 2

Undvik fallgroparna (bokstavligt talat)

Ojämn mark, sluttningar och gropar tillhör vanligheterna vid de flesta projekt. En av de största farorna för en maskinoperatör är att maskinen av någon anledning tappar stabilitet och välter, något som kan skada både människor och utrustning. Här hittar du fyra tips att tänka på för dig som vill gräva och köra säkrare.

Undvik underminering

Det kan låta uppenbart, men undvik att gräva under eller för nära din grävmaskin. Beroende på vilket underlag du jobbar med, kan underminering skapa risker som leder till att grävmaskinen välter. Tänk också på att jordhögar och tung utrustning ska läggas långt bort från t.ex. dikeskanter för att undvika ras.

Fördela tyngden

När du kör en grävmaskin uppför en sluttning eller backe, håll bommen och skaftet utfällt, med redskapet hängande lågt. Detta ger inte bara maskinen bättre tyngdfördelning och stabilitet. Det går också snabbare för dig att använda redskapet för att förankra maskinen om den skulle tappa fästet och börja glida.

Positionera banden säkert

Att arbeta med maskinen stående i en backe innebär alltid större risker, men ofta krävs det för att kunna göra jobbet. När du arbetar i en backe eller sluttning, positionera banden i riktning upp/ned längs sluttningens lutning. Om maskinen börjar glida neråt och banden är positionerade med långsidan horisontellt i sluttningen, är det större risk att maskinen välter.

Jämna vägar

En maskin ska inte bara stå säkert, utan också kunna förflyttas utan onödiga risker. Inled projekten med att mäta och märka upp säkra och jämna "farvägar" för din grävmaskin eller hjullastare på t.ex. en byggarbetsplats. Detta minskar risken för att annan utrustning placeras där under tid, och du att du istället måste välja ojämna, farligare vägar.

Del 1

Jobba smartare och spara tid

Del 2

Undvik fallgroparna

Del 3

Ta hand om din maskin

Del 4

Undvik personskador

Del 5

Stöldsäkra din skopa