Know-how

Använd din utrustning på rätt sätt

Gräv- och byggprojekt handlar inte bara om att ha rätt utrustning. Som grävmaskins- eller hjullastaroperatör är du en viktig kugge i ett stort maskineri, och hur du planerar ditt arbete spelar stor roll för både dig och dina medarbetare. Här har vi samlat tips och kunnande som förhoppningsvis ska kunna bidra till att du kan jobba ännu effektivare och ännu säkrare i framtiden!
Del 1

Jobba smartare och spara tid

Del 2

Undvik fallgroparna

Del 3

Ta hand om din maskin

Del 4

Undvik personskador

Del 5

Stöldsäkra din skopa