Skopor 1,5-120 ton

Slitstarka skopor för alla projekt

Det finns mycket att tänka på när du väljer skopa. Vilket material gräver du i? Vad ska lastas? Vilken maskin har du? Oavsett användning, finns det några saker som alltid är viktigt – slittålighet, funktionalitet och låg vikt. En skopa av hög kvalitet som är väl anpassad till jobbet kan göra stor skillnad. Inte bara för det enskilda projektets ekonomi utan också på längre sikt. På Bucket Hub hittar du välgjorda skopor av Hardox® slitplåt, från utvalda tillverkare. Din bästa skopa är bara några klick bort.
Grävskopa

Djupskopor standard

 • Mångsidighet
 • Hållfasthet
 • Brett utbud av tillval

Slitstarka, mångsidiga djupskopor som klarar tuff användning under lång tid. Djupskoporna tillverkas med Hardox® slitplåt av Hardox® in my Body-certifierade tillverkare. Detta garanterar att de håller låg vikt och presterar mycket bra för schaktning eller förflyttning av flera typer av material. Genom Bucket Hub kan du lätt modifiera din djupskopa utifrån dina behov, t.ex. olika tandsystem.

Skapa din egen
Grävskopa

Djupskopor berg

 • Extra robusta
 • Hög brytkraft
 • Brett utbud av tillval

Bergskopor är konstruerade för att användas inom främst gruv- och bergtäkter, för till exempel hantering av stenmaterial och grus. De krävande tillämpningarna ställer höga krav på grundkonstruktion, men också på till exempel skär, som måste ha hög brytkraft och inträngningsförmåga. Med Hardox® slitplåt har du möjligheten att specialanpassa din bergskopa utifrån dina behov, samtidigt som du alltid bibehåller skopans höga slitstyrka.

Skapa din egen
Grävskopa

PlaneringS­Skopor Fast

 • Hög slitstyrka
 • Mångsidighet

Från finplanering till krävande bergsrensning – en planeringsskopa ska klara många typer av jobb. Med Hardox® slitplåt ökar skopans hållfasthet när det gäller både stötslitage och glidslitage. Genom Bucket Hubs utvalda Hardox® in my Body-certifierade tillverkare får du tillgång till skopor som inte bara håller längre, utan också är utformade för högsta funktionalitet.

Skapa din egen
Grävskopa

Planerings­skopor Hydraulisk Tilt

 • Minimerar spill
 • Hög slitstyrka
 • Hög kvalitet på hydraulik

Från finplanering till krävande bergsrensning – en hydraulisk planeringsskopa ska klara många typer av jobb. Med Hardox® slitplåt ökar skopans hållfasthet när det gäller både stötslitage och glidslitage. Bucket Hubs utvalda tillverkare har lång erfarenhet av att bygga planeringsskopor som inte bara har stryktålig grundkonstruktion, utan också mycket hög kvalitet i hydrauliska detaljer.

Skapa din egen
Grävskopa

Kabel­Skopor

 • Precision
 • Djupgrävande
 • Brett sortiment

En kabelskopa är valet för projekt där målet är att gräva smalt, till exempel vid kabel- och ledningsarbeten. Den långsmala formen tillåter precisionsarbete i t.ex. anslutning till andra ledningar, samt att skopan kan gräva djupt. Genom Bucket Hub får du tillgång till slitstarka kabelskopor från utvalda tillverkare, med många möjligheter till specialutformning och konstruktion av Hardox® slitplåt.

Skapa din egen
Grävskopa

VA-skopor

 • Vatten och avlopp
 • Lång botten
 • Bra materialsläpp

VA-skopor är speciellt utformade för grävning för vatten och avlopp, designade för bättre materialsläpp. De lämpar sig också till andra typer av projekt som kräver en djupgrävningsskopa med längre botten samt skärstål utan tänder. Genom Bucket Hub kan du enkelt specialanpassa din VA-skopa för att bäst passa dina användningsområden. Hardox® slitplåt ökar livslängden på din skopa och tillåter även tuffare användningsområden.

Skapa din egen
Grävskopa

Profil­Skopor

 • Optimal för dikesgrävning
 • Låg vikt
 • Brett sortiment

Profilskopor passar för bland annat grävning av diken. Skopornas sidovinklar gör att du sparar tid samtidigt som det blir lättare att få diket med rätt vinkel. Med slitytor gjorda i Hardox® uppnås extra lång livslängd i kombination med låg vikt. På Bucket Hub utformar du enkelt profilskopor i olika storlekar, varianter och tillval som t.ex. tänder.

Skapa din egen
Grävskopa

Galler­Skopor

 • Snabb och enkel sortering
 • Hög slitstyrka på ribbor
 • Brett sortiment

Gallerskopor ska tillåta snabb och enkel sortering av många typer av material ­– bland annat stenar, vått material och byggmaterial. Stora krav ställs på hög slitstyrka i både skärstål och ribbor. På Bucket Hub kan du specialanpassa din gallerskopa utifrån dina behov, samtidigt som du alltid bibehåller skopans höga slitstyrka tack vare Hardox® slitplåt.

Skapa din egen
Lastarskopa

Lastar­skopor Standard

 • Effektiv fyllnadsgrad
 • Optimerad hantering utan spill
 • Brett sortiment

En lastarskopa används för främst lastning och tömningsarbeten, där effektiv fyllnadsgrad samt optimerad hantering utan spill är avgörande för en god ekonomi. På Bucket Hub anpassar du enkelt din skopa utifrån din maskin och tillämpningsområde, med många olika dimensioner samt valmöjligheter inom skär, tandsystem etc.

Skapa din egen
LASTARSKOPA

Lastar­skopor Berg

 • Klarar tuffa tillämpningar
 • Lägre vikt
 • Brett sortiment

En berglastarskopa är anpassad för lastningsarbeten med krävande material. Med Hardox® slitplåt uppnås en mycket hög stryktålighet samtidigt som skopans vikt minimeras. På Bucket Hub anpassar du enkelt din skopa utifrån din maskin och tillämpningsområde, med många olika dimensioner samt valmöjligheter inom skär, tänder etc.

Skapa din egen
LASTARSKOPA

Lätt­material­skopor

 • Rymmer stora volymer
 • Mindre vikt
 • Hög slitstyrka

För tillämpningar som till exempel snöröjning och flishantering är det lämpligt med en skopa som rymmer stora volymer samtidigt som skopans vikt är så låg som möjligt. Här är en lättmaterialskopa ett bra val. Genom tillverkning av Hardox® slitplåt uppnås en mycket låg vikt i kombination med hög slitstyrka och livslängd på skopan.

Skapa din egen
LASTARSKOPA

Planerings­skopor

 • Maskinvikt 1,5-60 ton
 • Hög hållfasthet
 • Högsta funktionalitet

En planeringsskopa ska klara många typer av jobb. Med Hardox® slitplåt ökar skopans hållfasthet när det gäller både stötslitage och glidslitage. Genom Bucket Hubs utvalda Hardox® in my Body-certifierade tillverkare får du tillgång till skopor som inte bara håller längre, utan också är utformade för högsta funktionalitet och bästa möjliga sikt för föraren.

Skapa din egen
LASTARSKOPA

Hög­tippande Lastar­skopor

 • Maskinvikt 1,5-60 ton
 • Hög hållfasthet
 • Minimerat materialspill

Högtippande lastarskopor ska klara av högre överlastningshöjder på ett säkert och effektivt sätt, utan att riskera materialspill. Med Hardox® slitplåt uppnås en mycket hög stryktålighet samtidigt som skopans vikt minimeras. På Bucket Hub skapar du enkelt din skopa utifrån bland annat maskinvikt och vilka tillbehör du behöver.

Skapa din egen